lördag 14 oktober 2017

Varför blogg?


Jag har redan under en längre tid känt för att skriva blogg. Som finlandssvensk pensionssakkunnig vill jag också försöka hänga med på ett hörn. För många utomstående kan pensionsbranschen fortfarande verka ytterst tråkig och byråkratisk. Man har kanske ingen konkret erfarenhet av pensionsförsäkring ännu, allt bygger på föreställningar av något slag. Missuppfattningar som jobb med pensioner = jobb som berör åldringar. För inte så länge sedan när jag stötte på en bekant utgick hon ifrån att jag jobbar med åldringar när jag berättade för henne om mitt jobb. Jag minns att jag nästan blev mållös när hon utan vidare drog parallellen att jobbet inom branschen bara skulle gälla den äldre befolkningen. En annan sak jag ofta stöter på i de här sammanhangen är uppfattningen om att pensioner = urtråkig byråkrati. Så här har ni det, om jag lyckas med att lyfta fram några andra synvinklar och väcka någon ny tanke om vad som händer i den slutna pensionsvärlden uppfattar jag det som ett gott resultat.  

Att bli hörd på svenska i sociala medier i Finland kan tyvärr kanske jämföras med en försiktig viskning bland högljudda rop, men det beror väl säkert också mycket på innehållet. Plattformen för min blogg är det finska arbetslivet, men jag kommer att försöka få in vinklingar från Sverige och källor på svenskt håll.

I det jag skriver representerar jag mig själv, det är ju naturligtvis självklart kan någon tänka, men jag vill ändå understryka det i det här skedet. I en tid där polarisering och onyanserat tal lätt tar över i diskussionerna är jag kanske rädd för att bli misstolkad. Den bävan är antagligen väl bekant för alla i inledningsskedet av bloggskrivandet.

I väldigt många diskussioner som berör arbetslivet målar man fram ytterlighetsbilder och själv upplever jag dem som minst sagt skrämmande när jag tänker på kommande generationer. Eller är det i mitt fall bara frågan om en typisk medelålderskris? Arbetslivet i framtiden – hur ser det ut? Tänker vi då på arbetslivet om ett år, fem år eller tjugo år? Hur framtidens arbetsliv framställs för läsarna i olika artiklar kan ibland vara dunkel, eftersom man glömmer bort att avgränsa det till ett särskilt tidsomfång. Arbetslivsfrågor täcker allt som har med arbete att göra, inställningar, attityder, växelverkan, arbetsförmåga, samarbetsvilja osv. Den listan tar aldrig slut och det är enligt min uppfattning också det som gör det så fascinerande. Förenklat kan en arbetslivsfråga på individuell nivå gälla t.ex. arbetstagarens motivation att utföra sitt arbete medan frågan när det gäller en mer kollektiv nivå kan bestå av forskning i något ämne som pågått i flera år och inbegriper en stor mängd data.

Därför tycker jag också att det ska bli roligt att få reflektera över olika ämnen som antagligen berör för stunden, det kan vara något jag själv råkat ut för eller läst om, något som helt enkelt väckt mitt intresse. Jag försöker ändå i mån av möjlighet hålla mig till mina ämnen, men om jag känner mig själv rätt kan jag också snubbla in på sidospår. Enkla saker i vardagen brukar också beröra mig rätt mycket.
    

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar